Fundacja działa aktywnie w opracowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych z EFS dotyczących tematyki:

  • rynku pracy,
  • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  • przedsiębiorczości.

Obecnie Fundacja realizuje projekty:

Kierunek: ZATRUDNIENIE – aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja IV)

(partnerstwo z Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-sp.k.)

Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańćów województwa łódzkiego (edycja IV)

Kierunek: ZATRUDNIENIE – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów rewitalizowanych Gminy Miasto Zgierz w województwie łódzkim (edycja III)

(partnerstwo z Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-sp.k.)

Plakat Kierunek zatrudnienie edycja III wersja 31.12.2019 1

Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja II)

(partnerstwo z Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-sp.k.)

Aktywni łodzianie

(partnerstwo z Miastem Łódź)

Równi na starcie IV - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOW nr 3 w Łodzi

(partnerstwo z Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-sp.k.)

Plakat MOW 06.02.2020 1